Afdelingsmødet

Alle beboere kan deltage i afdelingsmøderne.

Afdelingsbestyrelsen og Havremarkens medlemmer af FFB’s repræsentantskab vælges af afdelingsmødet.

Det er også på afdelingsmøderne, at der godkendes driftsbudget og træffes beslutninger om vedligeholdelse og fornyelser.

Beboerstyrets struktur (klik på diagrammet for større udgave):

Havremarkens medlemmer af FFB’s repræsentantskab
Hanne Dahlgaard
Joachim O. Ottensten
Morten Hetmar Vestergaard

Dagsordener og referater
28. maj 2018
Referat
Dagsorden
Forslag om nye vinduer og ventilation med varmegenvinding

11. september 2017
Referat
Dagsorden
Afdelingsbestyrelsens forslag til driftsbudget 2018
Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen om budgettet for 2018
Forslag fra afdelingsbestyrelsen
Forslag fra Jonas Kupper og Maria Hansen

17. maj 2017
Referat
Dagsorden
Afdelingsbestyrelsens beretning for 2016-17
Regnskab 2016
Rammer for vedligeholdelses- og fornyelsesplanen (forslag)
Igangsætning af puljer for individuelle forbedringsarbejder (forslag)
Forslag fra Emir Ahmetspahic
Forslag fra Tonja Skinnerup Banner
Forslag fra A. Hermann

1. december 2016
Referat
Dagsorden

29. august 2016
Referat
Dagsorden
Driftsbudget 2017
Indkomne forslag

11. maj 2016
Referat
Rammer for vedligeholdelses- og fornyelsesplanen (som vedtaget)
Dagsorden
Afdelingsbestyrelsens beretning for 2015-16
Regnskab 2015
Rammer for vedligeholdelses- og fornyelsesplanen (forslag)
Indkomne forslag

27. oktober 2015
Referat
Dagsorden
Driftsbudget 2016

3. september 2015
Referat
Dagsorden
Driftsbudget 2016
Renovering af vandinstallationer
Indkomne forslag

4. maj 2015
Referat
Dagsorden
Regnskab 2014
Investeringsplan
Øvrige indkomne forslag

2. september 2014
Referat
Dagsorden (kan desværre kun ses i bestyrelseslokalet)
Driftsbudget 2015
Indkomne forslag (kan desværre kun ses i bestyrelseslokalet)

7. maj 2014
Referat
Dagsorden (kan desværre kun ses i bestyrelseslokalet)
Regnskab 2013
Investeringsplan

6. februar 2014
Referat
Dagsorden

27. november 2013
Referat
Dagsorden

3. september 2013
Referat
Dagsorden (kan desværre kun ses i bestyrelseslokalet)
Driftsbudget 2014
Indkomne forslag (kan desværre kun ses i bestyrelseslokalet)

7. maj 2013
Referat
Dagsorden (kan desværre kun ses i bestyrelseslokalet)
Regnskab 2012
Indkomne forslag (kan desværre kun ses i bestyrelseslokalet)